1. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od lat 3.
  2. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych.
  3. Opiekun dziecka na placu zabaw bierze pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka podczas zabawy. 
  4. Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez dzieci ponoszą rodzice.
  5. Na plac zabaw nie wolno wprowadzać psów i innych zwierząt. 
  6. Zabrania się spożywania alkoholu, stosowania używek oraz palenia papierosów.

Osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem nie może być pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających. 

  1. Zabrania się:
  • Wchodzenia na górne elementy konstrukcji, wieszania lub huśtania na łańcuchach. 
  • Używania urządzeń w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem
  • Wnoszenia na teren zabawek mogących zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci
  • Jazdy na rowerze, deskorolce, rolkach itp.